Sandra Perić Klapan

SANDRA PERIĆ KLAPAN mag.ing.arch, ovlaštena arhitektica

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2013. Pohađala je niz međunarodnih arhitektonskih radionica u Italiji, Austriji i Sloveniji. Aktivna je članica udruge Društva arhitekata Zagreb. Ubrzo nakon diplome zapošljava se u arhitektonskom uredu NFO s kojima osvaja brojne natječaje te sudjeluje u izradi i realizaciji raznih projekata. Bavi se arhitekturom kao cjelovitim društvenim oblikovanjem prostora, kroz praksu (projektiranje i realizacije građevina, izlozbene scenografije, oblikovanje interijera, izrada maketa) i civilne akcije (radionice, izložbe, izlaganja). Početkom 2018. godine osniva vlastiti ured.